ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ EMAIL


    ΕΒΥΛ ΑΕΒΕ

    Η ΕΒΥΛ ΑΕΒΕ έχει πιστοποιηθεί με πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ:ΕΝ ISO 9001:2008.

    Η Πιστοποίηση ισχύει για Κατασκευές – Εμπορία Μηχανημάτων Τροφίμων – Ανοιξείδωτες Μεταλλικές Κατασκευές.

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

    Διεύθυνση: Λεωφ. Νάτο και Μεγαρίδος, Τ.Κ. 193 00,Ασπρόπυργος